- poradenství v oblasti stavebního zákona a souvisejících předpisů

- poradenství v oblasti stavebního práva

- jak postavit to co chcete a ne jak chtějí úřady

- kontrolu a návrh řešení projektu k realizaci

- zajištění projektové i prováděcí dokumentace 

- zastupování ve správních řízeních stavebníka v oblasti stavebního

   zákona, práva a souvisejících předpisů

- vyhodnocení nabídek, rozpočtů a doporučení na zhotovitele  

- pomoc při výběru zhotovitele (dodavatele) stavby a jejich prověření 

- výběrová řízení