- technický dozor investora / TDI/

- kontrola dodržení technických norem a použitého materiálu

- vedení kontrolních dnů včetně zápisů a předávacích protokolů

- fotodokumentace prací během stavby

- řešení problémů během výstavby

- odsouhlasení fakturace dílčích staveb /dle rozsahu provedených prací

- sledování dodržení termínu výstavby

- přejímka dílčích dodávek na stavbu

- přejímka zakrývaných konstrukcí 

- kompletní poradenství v průběhu výstavby pro stavebníka

- zajištění kolaudace -předjednání s dotčenými orgány

- další povinosti TDI ze zákona