- vyřízení stavebního povolení až po vydání rozhodnutí užívání stavby

- ověření stavebního záměru podle schváleného územního plánu obce

- vyřízení územního rozhodnutí

- vynětí ze zemědělské půdy,ověření Vašeho záměru

- vyřízení administrativy včetně zastupování ve správních řízeních ,
   vedených stavebním nebo jiným úřadem

- kolaudační řízení, souhlas s užíváním stavby

- vyřízení dodatečného stavebního povolení

- dodatečné kolaudace, užívání stavby